رزماری شیرین عاشق کانال فیلم یکسی معشوقش است

در وب سایت آنلاین 12182
کودک رزماری ، اگرچه نازک است ، الاغ بسیار الاستیک و عزم حسودی دارد. او ابتدا پسرش را در حمام شست و پس کانال فیلم یکسی از آن یک ماساژ آرامش بخش به او داد که به حمام و بدن در حمام تبدیل شده و او در پایان با خستگی صورتش روبرو شد.