دو مرد فیلم سوپرکانال نگاهی به صنعا انداختند

در وب سایت آنلاین 211
دو مرد برهنه در حال استراحت در فیلم سوپرکانال یک سانتا. یک زن برهنه زیبا وارد اتاق آنها می شود و آقایان بسیار هیجان زده هستند. در ابتدا آنها بدن دخترك را گرفتار كرده و سپس او را در یك سوغات ، برف در خیابان و اتاق خواب در یك تخت بزرگ قرار می دهند.