لیدی استراوبن دختر فیلم سوپرکانال است

در وب سایت آنلاین 25
در اتاق خواب دو دختر در یک تخت بزرگ قرار دارند. فیلم سوپرکانال در ابتدا ، یک سبزه بالغ ، کوتاه قد ، پر از بدن در رختخواب مستقر می شود ، و یک زن نازک با بند ، سرطان و زن به طور ناامیدی او را می گیرد ، که لذت زیادی می آورد و او را به بیدمشک می آورد.